Medeor Clinics - Ortopedie Ostrov
pooperační lůžkové oddělení: 353 364 136
ortopedické ambulance: zobrazit kontakty
orto-centrum@seznam.cz
U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov, ČR

Odstranění osteosyntetického materiálu

Obecně rozlišujeme dvě možnosti po implantaci kovových materiálů, pokud jejich původní účel je splněn – plné zahojení kostní zlomeniny, přičemž každý způsob má svá indikační kritéria. Prvním způsobem je ponechání kovových kostních implantátů v těle klienta - toto je indikováno u starších klientů, kdy další operační výkon není indikován vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu a rizikům anestesie.

Druhým způsobem je operativní odstranění kovových kostních implantátů z těla pacienta.

 

Důvody ( indikace) operačního výkonu:

    Operativní odstranění kovových kostních implantátů z těla klienta je indikováno u mladších pacient nebo pokud “kovy“ omezují plné hybnosti končetin, vyvolávají bolesti, brnění nebo způsobují poruchy celistvosti kůže anebo komplikují dlouhodobou léčbu zánětu končetin.

 

Metodika operační léčby:

    Z původní operační jizvy je odstraněn implantovaný kovový materiál a to buď přímo od kosti dráty (např. tzv. Kirschnerovy), šrouby, dlahy, hřeby (zaváděné přímo do zlomených kostí) nebo zevního fixátor, což je aparát, který je umístěn kolem končetiny a ke kosti je fixován pomocí hřebů nebo drátů anebo eventuelně i kloubní endoprotézy pokud již neslouží plně k účelu, ke kterému původně byly určeny.

 

Režim pacienta před výkonem.

     Na našem pracovišti probíhá každý operační výkon po provedení předoperačního vyšetření celkového zdravotního stavu.  Po přijetí budete informováni, kdy bude operace provedena.

 

Postup při provádění výkonu:

   Operace je prováděna na operačním sále. Po uložení pacienta na operační stůl provede anesteziolog anestezii. Během operačního výkonu operatér rozhoduje o typu provedené operace.

 

 

 

Režim pacienta po výkonu:

   Po výkonu je pacient hospitalizován na lůžkovém odd. ortopedického oddělení. Jsou podávány léky k tišení bolesti a další nezbytné léky důležité k léčbě. V průběhu několika dní začíná pacient s rehabilitací. Během hospitalizace jsou prováděny převazy a kontroly operační rány.

 

Komplikace operačního výkonu:

   Pooperační komplikace nebývají příliš časté, nicméně v některých případech se jim zcela vyhnout nelze. Proto využíváme nejrůznějších účinných opatření k minimalizaci rizika jejich vzniku. Mezi nejzávažnější patří především výskyt tromboembolické nemoci. Onemocnění spočívá v uzávěru žíly, zejména na dolní končetině sraženinou, která se může uvolnit a být krevním proudem zanesena až do plic.  Z tohoto důvodu je pacientům, kteří mají určité rizikové faktory, podáván lék, snižující krevní srážlivost, aby sraženina nevznikla. Mezi další komplikace patří infekce v oblasti operační rány. Její riziko je minimalizováno používáním sterilních nástrojů a materiálu při operaci a dále preventivním podáváním antibiotik před a v některých případech i po výkonu. V pozdním pooperačním období patří mezi nejčastější komplikace opětovná zlomenina, která je nutno řešit reoperací, tak aby byly vytvořeny nové a lepší podmínky pro hojení. Pooperační a peroperační krvácení jako další komplikace si často vyžádá krevní transfuzi za účelem normalizace hladiny krve v těle. Vzácně se vyskytuje poranění nervu vznikající během úrazu i peroperačně, které si nezřídka vyžádá další terapii.Operace-Odstraneni-Materialu