Medeor Clinics - Ortopedie Ostrov
pooperační lůžkové oddělení: 353 364 136
ortopedické ambulance: zobrazit kontakty
orto-centrum@seznam.cz
U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov, ČR

Hallux Valgus

Operační léčba deformit nohou

Indikace:

Deformity nohou vznikají zpravidla delší dobu za působení mnoha nepříznivých faktorů – např. nevhodná obuv, vrozená dispozice, úrazy, přetížení.

Počínající deformity lze někdy vyléčit konzervativně, pokročilé formy onemocnění lze léčit pouze operačně. V současné době existuje přes 200 operačních postupů indikovaných pro deformity nohou. Na našem oddělení používáme pouze několik, se kterými máme dobré zkušenosti a pacienty jsou hodnoceny jako úspěšné. Pro každou deformitu máme několik variant, jež lze použít. Většinou se jedná o snesení bolestivých otlaků, výrůstků a zánětlivě nebo degenerativně změněné tkáně. U prstů a příčně ploché nohy se dále provádí odstranění částí kloubů a/nebo přetětí a narovnání zánártních kostí nebo článků prstů (osteotomie). Pro udržení požadovaného postavení kostí je někdy nutná vnitřní nebo vnější fixace kosti ( osteosyntéza, sádrová fixace, apod.). Rozhodnutí o nejvhodnějším typu operačního výkonu je někdy možné až během operace. Zvažované konkrétní možnosti a principy operací včetně pooperačního režimu Vám budou vysvětleny ošetřujícím lékařem. Cílem všech operací je odstranění obtíží pacienta s možností plné, nebolestivé zátěže dolních končetin.

Hlavní deformity nohou:

  • vbočený palec, tzv. hallux valgus, lidově „kostka“
  • artróza základního (metatarsofalangeálního) kloubu palce
  • kladívkovité a drápovité prsty
  • příčně plochá noha
  • bolestivé výrůstky a otlaky nohou (tzv. ostruhy, burzy, apod.)
  • aseptické nekrózy (spontánní odumírání kosti v důsledku ztráty cévního zásobení) a stavy po těchto onemocněních

Režim pacienta před výkonem:

Na našem pracovišti probíhá každý operační výkon po provedení předoperačního vyšetření celkového zdravotního stavu. Po přijetí budete informováni, kdy bude operace provedena

Postup při provádění výkonu:

Operace je prováděna na operačním sále. Po uložení pacienta na operační stůl provede anesteziolog anestezii (celková nebo spinální). Během operačního výkonu operatér rozhoduje o typu provedené operace.

Režim pacienta po výkonu:

Po výkonu je pacient hospitalizován na lůžku ortopedického oddělení. Jsou podávány léky k tišení bolesti a další nezbytné léky důležité k léčbě. V průběhu hospitalizace začíná pacient s rehabilitací, způsob rehabilitace a možné zátěže určí Váš ošetřující lékař. Během hospitalizace jsou prováděny převazy a kontroly operační rány.

Komplikace operačního výkonu:

Pooperační komplikace nebývají příliš časté, nicméně v některých případech se jim zcela vyhnout nelze. Proto využíváme nejrůznějších účinných opatření k minimalizaci rizika jejich vzniku. Mezi nejzávažnější patří především výskyt trombo-embolické nemoci. Onemocnění spočívá v uzávěru žíly, zejména na dolní končetině sraženinou, která se může uvolnit a být krevním proudem zanesena až do plic. Z tohoto důvodu je pacientům, kteří mají určité rizikové faktory, podáván lék, snižující krevní srážlivost, aby sraženina nevznikla. Mezi další komplikace patří infekce v oblasti operační rány. Její riziko je minimalizováno používáním sterilních nástrojů a materiálu při operaci a dále v některých případech podáváním antibiotik.  Vzácně se vyskytuje poranění nervů a/nebo cév během operace, které si může vyžádat další léčbu.